Artykuły

 • Gdzie najlepiej kupić projekt gotowy domu jednorodzinnego?

  Ilość biur oferujących katalogi projektów typowych jest długa. Pracownie projektowe rywalizują ze sobą wydłużając listę projektów do setek, a nawet tysięcy. Przeglądanie fizycznych katalogów jest wręcz nie możliwe bez odpowiedniej kategoryzacji. Stąd zdecydowanie lepiej zapoznać się z ofertą przedstawioną na portalach internetowych gdzie często możemy wprowadzić podstawowe cechy budynku jak powierzchnię, ilość kondygnacji czy kształt dachu ograniczając ilość przeglądanych projektów. Nie...

 • Ile kosztuje indywidualny projekt domu.

  Zlecenie wykonania indywidualnego projektu domu w aspekcie kosztu niewiele różni się od zakupu innych produktów dostępnych na rynku. Podobnie jak wchodząc do salonu samochodowego możemy mniej lub bardziej obciążyć swoje konto. Wybierając markę, potem model, a następnie wyposażenie decydujemy o wartości swojego pojazdu. Dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na proste pytanie jaka jest cena projektu indywidualnego. Jest ona uzależniona od szeregu czynników. Ale po kolei. Po pierwsze...

 • Jak dobierać kolorystykę wnętrza mieszkania i domu.

  Na temat łączenia kolorów we wnętrzach jest bardzo wiele opinii często sprzecznych ze sobą więc jednoznaczna odpowiedź będzie trudna. Żeby zadecydować o kolorystyce wnętrza należy zapoznać się z konwencją wnętrza, czy jest to wnętrze nowoczesne, minimalistyczne, czy bardziej tradycyjne czy wręcz historyzujące. Obecnie obowiązuje trend minimalistyczny, ograniczający do minimum stosowanie wielobarwnych wykończeń ścian. Chyba, że kolorystyka wynika z naturalnego odcienia materiału...

 • Jak dobrać kominek?

  Wybór kominka w pierwszej chwili może wydawać się zadaniem trudnym jednak po określeniu wstępnych założeń szybko można podjąć właściwą decyzję. Warto jednak na początku zapoznać się z możliwościami jakie oferuje rynek oraz sprecyzować własne oczekiwania. Najpopularniejszymi obecnie typami kominków są: - otwarte - zamknięte (nazywane konwekcyjnymi lub „kominkami z wkładem”) - wolno stojące tzw. „kozy” Pierwszy rodzaj, czyli kominek otwarty – pełni głównie rolę dekoracyjną. Jest...

 • Warunki gruntowe a wybór projektu domu jednorodzinnego

  Zgodnie z obowiązującym prawem, od 29 kwietnia 2012 roku dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych, konieczne jest wykonanie opinii geotechnicznej. Jest to wymagany dokument do uzyskania pozwolenia na budowę.   Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa konstruktor na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych...

 • Różnica między decyzją o warunkach zabudowy, studium zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  W procesie przygotowania inwestycji najważniejszym aktem formalno-prawnym który powinniśmy uzyskać jest decyzja o pozwoleniu na budowę budynku. Oprócz 4 egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji musimy załączyć szereg uzgodnień opinii i wypisów. Projekt gotowy oczywiście powinien zostać adaptowany do warunków lokalnych przez uprawnionego architekta i konstruktora. Przed zakupem projektu należy ( najlepiej zlecając te czynności architektowi) ocenić...

 • Gruntowy wymiennik ciepła.

  Na projekt nowoczesnego domu w standardzie pasywnym składa się kilka elementów takich jak wysokie parametry izolacyjne przegród, odpowiednie usytuowanie względem stron świata oraz wykorzystanie technologii, które zmniejszają zużycie energii. Jedną z podstawowych kwestii jest zastosowanie systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych optymalizujących funkcjonowanie domu. W celu zbilansowania zapotrzebowania na ciepło należy rozważyć budowę gruntowego wymiennika ciepła, który jest...

 • Rodzaje izolacji termicznych.

  Temat izolacji termicznych jest niezwykle obszerny. Z punktu widzenia inwestora interesujące są przede wszystkim podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, popularność względem różnych zastosowań oraz stosunek jakość/cena. Warto jednak zapoznać się pokrótce z charakterystyką poszczególnych rodzajów izolacji, podziałem na różne grupy w zależności od ich właściwości. Materiały termoizolacyjne w zależności od rodzaju użytego do ich produkcji surowca dzieli się na dwie grupy – organiczne...

 • Jak najkorzystniej rozłożyć czasowo proces budowania domu

  Uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi podstawę do podjęcia czynności formalnych związanych z rozpoczęciem realizacji budynku. Pierwszą decyzja jaką powinien podjąć inwestor jest zaangażowanie kierownika budowy. Osoba ta będzie przez cały czas realizacji aż do momentu przekazania budynku do użytkowania koordynowała prace budowlane oraz inne formalne i administracyjne czynności związane z budową. To od jej zaangażowania oraz kompetencji będzie zależała sprawność terminowość oraz koszt...

 • Jak uzyskać opinie i warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej

  Polskie prawo budowlane obliguje inwestora do zagwarantowania dla bieżącej obsługi inwestycji dostępu do drogi publicznej oraz mediów niezbędnych do funkcjonowania budynku. Minimum to zapewnienie wody do celów bytowych, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków bytowych i zapewnienia źródła ciepła do budynku. Podstawą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę jest uzyskanie stosownych opinii o możliwości przyłączenia do sieci. Opinia jest...

 • Formalne i terminowe uwarunkowania otrzymania pozwolenia na budowę, czyli kiedy można zacząć budowę

  Podejmując decyzję o rozpoczęciu budowy własnego domu wg dostarczonej dokumentacji projektu typowego należy pamiętać o procedurze związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do realizacji budynku. Obecnie procedurę uzyskania pozwolenia na budowę regulują przepisy Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu postępowania...

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy

  Proces doboru i adaptacji projektu gotowego wiąże się z koniecznością uwzględnienia warunków lokalnych określonych przez daną gminę. Są one formułowane w postaci uchwał gminy i opracowywane w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku w postaci warunków zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  należy on do zadań własnych gminy i stanowi podstawę...

 • Usytuowanie budynku względem stron świata

  Usytuowanie budynku na działce względem stron świata nie jest bez znaczenia – ma ono wpływ zarówno na komfort jego użytkowania, jak i oszczędności związane z jego ogrzewaniem i oświetleniem. Na szczęście jest kilka sprawdzonych sposobów, które z pewnością pozwolą na dobre usytuowanie domu nawet na działkach komplikujących idealne położenie budynku. Najważniejszym punktem, który wyznacza idealne usytuowanie budynku, jest słońce, bowiem to ono dostarcza energię i światło do domu. Dlatego...

 • Wybór działki budowlanej.

  Znalezienie optymalnego miejsca dla usytuowania swojego domu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji, która poza wyglądem i funkcją domu będzie miała niebagatelne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Podstawowymi kryteriami wyboru działki przez inwestora są względy pragmatyczne takie jak: - cena działki - otoczenie - odległość od głównych tras komunikacji indywidualnej i zbiorowej - odległość od miejsca pracy, przedszkola, szkoły Jednak niezmiernie ważny jest również...

 • Wewnętrzne ścienne okładziny wykończeniowe

    Ostatnimi laty wracają do łask drewniane wewnętrzne okładziny ścienne w latach 80’ ubiegłego wieku bardzo popularne nazywane – boazeriami. Dzisiaj architekt ma w puli zdecydowanie większą niż wcześniej paletę rozwiązań zarówno pod względem materiałowym i kolorystycznym jaki i układów kompozycyjnych. W panelach boazeryjnych warstwą nośną jest płyta wiórowa lub płyta MDF, a warstwą wierzchnią - folia dekoracyjna, papier melaminowy lub fornir naturalny. W pomieszczeniach o...

 • Rolety zewnętrzne

    Rolety zewnętrzne to charakterystyczny element, który zawierają obecnie praktycznie wszystkie projekty domów jednorodzinnych czy też projekty rezydencji. Oferta dostępnych na rynku rolet i żaluzji zewnętrznych jest bardzo różnorodna. Typ rolet lub żaluzji warto przewidzieć już na etapie projektu, co pozwoli uniknąć późniejszych kłopotów w trakcie montażu. Żaluzje zewnętrzne montuje się zazwyczaj we wnęce okiennej lub na elewacji. Są dwa podstawowe rodzaje żaluzji różniące...