Ile kosztuje indywidualny projekt domu.

Zlecenie wykonania indywidualnego projektu domu w aspekcie kosztu niewiele różni się od zakupu innych produktów dostępnych na rynku. Podobnie jak wchodząc do salonu samochodowego możemy mniej lub bardziej obciążyć swoje konto. Wybierając markę, potem model, a następnie wyposażenie decydujemy o wartości swojego pojazdu. Dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na proste pytanie jaka jest cena projektu indywidualnego. Jest ona uzależniona od szeregu czynników. Ale po kolei.

Po pierwsze – wybór biura projektowego. Z tytułem architekta co roku w Polsce opuszcza uczelnie kilkaset absolwentów. Po kilku czy kilkunastu latach wielu z nich zakłada własne pracownie projektowe. W większych miastach funkcjonuje po kilkadziesiąt biur projektowych. Jednak nie wszystkie specjalizują się w projektach domów jednorodzinnych. Wiele projektuje budynku użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne, sakralnem, plany urbanistyczne oraz projekty wnętrz. Przed rozpoczęciem współpracy należy zapoznać się z ofertą biura oraz portfolio realizacji.

Poziom usług świadczonych przez danego architekta wyznacza pierwszy pułap cenowy.

Drugim elementem, który ma wpływ na cenę projektu jest planowana powierzchnia użytkowa projektowanego domu, stopień skomplikowania, estetyka oraz lokalne warunki wynikające z kształtu i układu działki, a także zapisów miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy. Wyszczególnione elementy wpływają zdecydowanie na czasochłonność realizacji zlecenia. Zupełnie różne nakłady czasowe poświęcane są prostej bryle o niewielkiej powierzchni, niż budynkowi o większej kubaturze, niekorzystnemu układowi działki względem stron świata przy wyższych wymaganiach wynikających z planu miejscowego.

Kolejną kwestią, od której uzależnione są koszty opracowania jest zakres projektu. W najprostszej formie składają się na niego projekt koncepcyjny oraz budowlany w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Pomimo zapisów rozporządzenia, które mówią o konieczności zawarcia w dokumentacji projektów branżowych większość urzędów w Polsce akceptuje taką uproszczoną formę. Jest ona wystarczająca do uzyskania pozwolenia na budowę jednak nie koniecznie do wybudowania obiektu. Stąd bardzie polecaną wersją jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego (większa skala rysunków, dodatkowe wymiarowania i opisy oraz zestawienia przedmiotowo-materiałowe). Projekt można również wykonać w najdroższej wersji jako wielostadiowy (koncepcja-projekt budowlany-projekt wykonawczy) z wszystkimi branżami (projektami instalacji). Dodatkowo w opracowaniu może pojawić się projekt ogrodzenia, ogrodu, wnętrz itd., itd.

Jak widać odpowiedź na pytanie ile kosztuje projekt nie jest prosta i jednoznaczna, zależy od wielu czynników i należy je mieć na uwadze zadając to pytanie pracowni projektowej chcąc otrzymać wiarygoną ofertę.