Jak najkorzystniej rozłożyć czasowo proces budowania domu

Uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi podstawę do podjęcia czynności formalnych związanych z rozpoczęciem realizacji budynku. Pierwszą decyzja jaką powinien podjąć inwestor jest zaangażowanie kierownika budowy. Osoba ta będzie przez cały czas realizacji aż do momentu przekazania budynku do użytkowania koordynowała prace budowlane oraz inne formalne i administracyjne czynności związane z budową. To od jej zaangażowania oraz kompetencji będzie zależała sprawność terminowość oraz koszt wykonywanych prac. Kierownik budowy jest zobligowany do wykonywania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami budowlanymi. W związku z powyższym ma on bezpośredni wpływ na harmonogram prac realizacyjnych i koordynację działań wszystkich ekip branżowych pojawiających się na budowie. Proponujemy zdać się na doświadczenie kierownika budowy przy podejmowaniu decyzji o realizacji poszczególnych etapów realizacji domu. Z uwagi na specyfikę naszego klimatu jest wiele przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych prac budowlanych w odniesieniu do warunków atmosferycznych, pór dnia, pór roku. Na aktualne warunki trzeba niestety na budowie reagować na bieżąco. Standardem jest rozpoczęcie sezonu budowlanego podczas wczesnowiosennych ociepleń a zakończenie prac późną jesienią gdy temperatury oscylują w granicach 5-20 stopni powyżej zera, niemniej obecnie w czasach udoskonalonej chemii budowlanej pewne prace mokre mogą być wykonywane w temperaturach nawet poniżej zera stopni. Racjonalne stosowanie dodatków, plastyfikatorów i innych środków wspomagających może znacząco przyśpieszyć proces realizacji ale jedynie w temperaturach określonych przez dostawcę. Wiąże się to jednak z ryzykiem obniżenia jakości prowadzonych prac.

Dokładny czas realizacji budynku można określić dopiero po ostatecznej decyzji co do technologii wykonania. Minimalizując prace mokre i stosując prefabrykację można wybudować dom w kilka tygodni. Niemniej większość budujących się domów w technologii tradycyjnej murowej z drewnianą więźbą dachową wykonuje się zwykle w rozsądnym terminie 2 lat. Warto przemyśleć rozłożenie budowy w czasie na 2 sezony. Podczas pierwszego należy wykonać większość ciężkich prac budowlanych i prac na „mokro”, tak żeby w czasie zimy budynek mógł poprzez przewietrzanie pozbyć się nadmiaru wilgoci technologicznej. W drugim sezonie przewidzieć należy zamknięcie budynku oraz prowadzenie prac instalacyjnych i wykończeniowych.

Kluczowym dla szybkiej, sprawnej realizacji jest jednak zapewnienie odpowiedniego finansowania naszej inwestycji oraz powierzenie prac wykwalifikowanym brygadom branżowym.

Ważne jest zatem aby szybkość naszej budowy nie wpłynęła ostatecznie na jakość wykonania. Organizacja i prowadzenie budowy jest sprawą trudną, wymaga od nas i od ekipy budowlanej dużego zaangażowania. Jeśli wybierzemy system gospodarczy realizacji czas naszej budowy zapewne się wydłuży. Będziemy musieli zorganizować brygadę do wykonania fundamentów, postawienia ścian, dekarzy do ułożenia konstrukcji więźby,itp. System taki będzie wymagał sporego zaangażowania w prace budowy, zorganizowania dowozu materiału, kontroli. Szybki proces budowy jest ściśle powiązany z ilością dostępnych środków finansowych. Jeżeli nie posiadamy wystarczających oszczędności warto sprawdzić swoją zdolność kredytową, aby w razie potrzeby sfinansować całość lub cześć budowy z kredytu.