Rodzaje izolacji termicznych.

Temat izolacji termicznych jest niezwykle obszerny. Z punktu widzenia inwestora interesujące są przede wszystkim podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, popularność względem różnych zastosowań oraz stosunek jakość/cena.

Warto jednak zapoznać się pokrótce z charakterystyką poszczególnych rodzajów izolacji, podziałem na różne grupy w zależności od ich właściwości.

Materiały termoizolacyjne w zależności od rodzaju użytego do ich produkcji surowca dzieli się na dwie grupy – organiczne i nieorganiczne. Do pierwszej zalicza się tworzywa złożone z płyt trzcinowych, rozwłóknionego drewna, torfu itp. Natomiast do izolacji nieorganicznych zaliczamy wełnę mineralną, szklaną, keramzytobeton, wermakulit, perlit, spieniony polistyren.

W tym momencie warto zwrócić, że podział taki nie jest do końca czytelny, biorąc pod uwagę fakt istnienia materiałów złożonych zawierających surowce organiczne i nieorganiczne.

Ze względu na wygląd zewnętrzny i sposób produkcji materiały termoizolacyjne dzielimy na sypkie oraz w postaci kształtek. Sypkie otrzymywane są przemysłowo i mają postać włókien albo ziaren, natomiast te w postaci kształtek powstają w procesie formowania.

Z kolei materiały formowane można pogrupować na miękkie i sztywne. Do pierwszej grupy zaliczane są maty, sznury itp., zaś do drugiej płyty, bloki, cegły.

Bardzo ważnym aspektem materiałów termoizolacyjnych są ich właściwości, do których należy zaliczyć:

- porowatość (podstawowa właściwość określająca ich jakość.

- gęstość objętościowa (im mniejsza tym lepsza jakość izolacji)

- wytrzymałość (właściwość istotna z punktu widzenia rodzaju zastosowania)

- wilgotność (zawilgocenie materiału powoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła)

- nasiąkliwość

- przewodność cieplna

 

Przegląd materiałów termoizolacyjnych.

Wełna mineralna.

Materiał bardzo popularny, poza właściwościami termicznymi ma również doskonałą izolacyjność akustyczną. Mówiąc o wełnie mineralnej mamy na myśli tak naprawdę dwa różne produkty o zbliżonych cechach: wełnę szklaną oraz skalną. Wełna szklana wytwarzana jest z piasku kwarcytowego natomiast skalna z bazaltu. Wełny sprzedawane są w postaci płyt, mat i granulatów. Płyty i maty są dosyć sprężyste i elastyczne stąd łatwo je ułożyć szczelnie jednak należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyleganie. Negatywną własnością wełny są jej parametry wilgotnościowe. Jest to materiał stosunkowo mocną nasiąkliwy, stąd w parze z zastosowaniem wełny idzie użycie odpowiednich folii lub membran.

 

Wyroby z wełny mineralnej dzielimy na płyty:

 

- miękkie o gęstości 35-60kg/m3 – zastosowanie: połacie dachowe, stropy drewniane, sufity podwieszone, ściany działowe

- półtwarde o gęstości 80-120kg/m3 – zastosowanie: ściany zewnętrzne dwu warstowowe (metoda lekka mokra i lekka sucha, podłogi pływające)

- twarde o gęstości 150-220kg/m3 – zastosowanie: dachy płaskie, stropy i podłogi na gruncie oraz ściany zewnętrzne (metoda lekka mokra)

 

oraz na maty i filce:

- na welonie szklanym

- z folią aluminiową

- z siatką z drutu ocynkowanego

 

a także granulaty:

- te sprzedawane są w workach i używane do izolacji trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzenie stropodachów, w które wdmuchiwane są za pomocą specjalnych maszyn.

Styropian

Polistyren spieniony (ekspandowany) EPS jest materiałem tańszym od wełny. Pod względem parametrów technicznych jest porównywalny. Podstawową cechą jest niska nasiąkliwość dzięki czemu może być stosowany do izolowania części budynku narażonych na kontakt z wodą (fundamenty, ściany piwnic, posadzki).

Minusem stosowania styropianu jest brak odporności na działanie niektórych związków chemicznych takich jak niektóre asfalty, oleje, benzyna i rozpuszczalniki.

 

Wyroby ze styropianu dzielimy na:

- płyty zwykłe o gęstości 12-30 kg/m3 – zastosowanie 15kg/m3: ściany metodą lekką mokrą, stropy piwnic od spodu, >20kg/m3: stropy, podłogi na gruncie, ściany piwniczne i fundamentowe

- płyty ryflowane – zastosowanie: ściany metodą lekką mokrą, izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych

- płyty wodoodporne (hydrofobizowane) o mniejszej niż standardowe nasiąkliwości – zastosowanie ściany piwniczne i fundamentowe bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych

- granulat – podobnie jak w przypadku wełny mineralnej w granulacie stosowany do izolacji trudno dostępnych miejsc

 

Polistyren ekstrudowany (styropian XPS). Wytwarzany jest z podobnego materiału co styropian expandowany jednak nieco inną metodą. Ma dużo lepsze właściwości niż styropian expandowany (jest wodoodporny i ma bardzo wysoką odporność na ściskanie) – jest jedna zdecydowanie droższy.

Jego zastosowanie to izolacja ścian fundamentowych, podłóg, dachów płaskich i innych mocno obciąąanych powierzchni.

 

Pianka poliuretanowa.

Jest mało nasiąkliwa, odporna na działanie substancji chemicznych.

Wytwarzana jest w postaci płyt lub aplikowana natryskowo. Służy też do uszczelniania szpar pomiędzy płytami styropianu lub innych nieszczelności.