Rolety zewnętrzne

 

Rolety zewnętrzne to charakterystyczny element, który zawierają obecnie praktycznie wszystkie projekty domów jednorodzinnych czy też projekty rezydencji. Oferta dostępnych na rynku rolet i żaluzji zewnętrznych jest bardzo różnorodna. Typ rolet lub żaluzji warto przewidzieć już na etapie projektu, co pozwoli uniknąć późniejszych kłopotów w trakcie montażu.

Żaluzje zewnętrzne montuje się zazwyczaj we wnęce okiennej lub na elewacji. Są dwa podstawowe rodzaje żaluzji różniące się elementem nośnym. Mogą nim być prowadnice, po których poruszają się listwy lub górna skrzynka, będąca jednocześnie osłoną podciągniętych listew. Funkcję prowadnic spełniają wtedy cienkie linki. Wykonawca powinien przewidzieć do czego będą mocowane elementy nośne żaluzji. Prowadnice nośne montuje się do stałych elementów profili okiennych lub fasadowych. Można również wykorzystać ościeża okienne. Inny typ, z obudową nośną można montować do nadproża lub stalowej konstrukcji pośredniej.

W przypadku gdy żaluzje mają być zamontowane na elewacji, należy przewidzieć sposób ich zakotwienia. Mocowanie kotew po wykonaniu elewacji jest kłopotliwe i wiąże się z jej naprawami.

Jeżeli po złożeniu żaluzje mają być niewidoczne, należy przewidzieć miejsce na ich schowanie. W elewacjach zawieszanych ukrycie ich jest proste. W ścianach wykończonych tradycyjnie najczęściej wykonuje się wnękę, której wysokość dostosowana jest do grubości listew. Wielkość kasety zależy od wysokości okna i wymiarów listew pancerza. Im szerokość listew jest większa, tym więcej miejsca potrzeba na zrolowanie pancerza.

Projektując obiekt architekt określa gdzie najlepiej mocować kasetę - nad lub przed oknem, w grubości muru. W zależności od pomysłu projektanta może być widoczna lub nie. W budynkach modernizowanych kasetę często umieszcza się na elewacji. Należy jednak pamiętać, że skrzynka wystająca poza lico ściany jest narażona na deszcz i zabrudzenia. Krople wody, o ile okap dachu nie jest wystarczająco szeroki, odbijają się od skrzynki, powodując zawilgocenie oraz zabrudzenie tynku, co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Lepiej więc, jeżeli to możliwe, zamontować kasetę we wnęce okiennej przed oknem, zmniejszając nieznacznie światło otworu. Gdy okno jest wystarczająco duże, skrzynkę można umieścić nad ościeżnicą, wiąże się to jednak z wymianą okna. Bardzo ważne jest, aby montowana kaseta na roletę nie była przyczyną powstawania mostków termicznych. Należy więc zapewnić ciągłość izolacji termicznej. Eksploatacja rolet nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Trzeba jednak na wypadek awarii przewidzieć możliwość dostępu do mechanizmów ukrytych w skrzynce. Dlatego sposób jej obudowania nie jest całkowicie dowolny.