Wybór działki budowlanej.

Znalezienie optymalnego miejsca dla usytuowania swojego domu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji, która poza wyglądem i funkcją domu będzie miała niebagatelne znaczenie w procesie inwestycyjnym.

Podstawowymi kryteriami wyboru działki przez inwestora są względy pragmatyczne takie jak:

- cena działki

- otoczenie

- odległość od głównych tras komunikacji indywidualnej i zbiorowej

- odległość od miejsca pracy, przedszkola, szkoły

Jednak niezmiernie ważny jest również układ stron świata, a co za tym idzie nasłonecznienie posesji. Kolejnym kryterium, czasem pomijanym są wymiary działki umożliwiające odpowiednie zaplanowanie na niej domu. Jest to o tyle istotne, że na etapie wyboru miejsca budowy inwestor niekoniecznie jest już w posiadaniu projektu.

Przyjrzyjmy się po kolei poszczególnym parametrom oceny miejsca pod przyszłą inwestycję.

Cena działki zazwyczaj podyktowana jest odległością od centrum ale też bliskością infrastruktury komunikacyjnej pozwalającej na szybkie przemieszczanie się, uzbrojeniem w media i bliskością centrów handlowych, ośrodków kultury itp. Jednak zdarza się, że duży wpływ ma również bliższe i dalsze otoczenie, które potrafi wywindować cenę lub może być argumentem pertraktacji ze sprzedawcą celem jej obniżenia. W tym przypadku warto poddać chłodnej analizie możliwości zmian terenu i zabudowy w perspektywie wielu kolejnych lat.

Może zdarzyć się, że wysoka cena nie idzie w parze z bujnie rozwijającym się niedaleko zakładem przemysłowym lub planowaną inwestycją drogi szybkiego ruchu. W tej sytuacji wartość działek może istotnie spaść. Z drugiej strony parcela wytyczona w szczerym polu pod lasem gdzie widać już rosnące dalej osiedla mieszkaniowe może okazać się za chwilę bardzo trafioną inwestycją!

Bądźmy świadomi, że działka będzie naszą własnością prawdopodobnie przez dziesięciolecia i zaplisy w miejscowym planie zagospodarowania, trendy w zakresie rozbudowy najbliższych osiedli, centrów handlowych, siatki ulic itd. będą miały wpływ na to jak nasze otoczenie będzie wyglądać w przyszłości.

Bliskość arterii komunikacyjnych to niezwykle ważne kryterium wyboru. Schemat rodziny będzie się zmieniał w czasie. Dzieci, które dzisiaj są podwożone do przedszkola za chwilę będą młodzieżą szukającą niezależności również w zakresie kontaktów ze znajomymi i w tym aspekcie możliwość dostępu do środków komunikacji zbiorowej jest bardzo ważne.

Poza tak pragmatycznymi względami kolejnym istotnym parametrem jest sam układ i wymiary działki. Tu należy zwrócić uwagę na wybór takiej działki, której ułożenie w stosunku do stron świata umożliwi dostateczne naświetlenie części rekreacyjnej i pomieszczeń pobytu dziennego zlokalizowanych zazwyczaj od strony ogrodowej.

W przypadku niestandardowych proporcji działki, gdzie jej kształt jest bardzo wydłużony lub nieregularny warto się dłużej zastanowić. Jest to czas kiedy należy pokusić się o przejrzenie dostępnych na rynku projektów gotowych, nawet w przypadku planowanego wyboru projektu indywidualnego i weryfikację możliwości zaplanowania budynku na działce. W tym przypadku układ w stosunku do stron świata nabiera jeszcze większego znaczenia. Zdecydowanie przed samym zakupem decyzję warto skonsultować z architektem, który przedstawi ewentualne zagrożenia lub atuty miejsca.