Artykuły

 • Ogrzewanie podłogowe

  Obecnie ogrzewanie podłogowe jest bardzo często stosowanym w budownictwie mieszkaniowym systemem, optymalnym szczególnie w pomieszczeniach o dużej powierzchni. Ważne jest bowiem utrzymanie jednakowej temperatury w dowolnym punkcie na danej wysokości. Ogrzewania grzejnikowe i powietrzne przekazują ciepło poprzez konwekcję. Naturalne unoszenie się ciepłego powietrza powoduje przegrzewanie górnych części wysokich pomieszczeń, przy jednoczesnym niedogrzewaniu dolnych. Prawidłowo zaprojektowane...

 • Ochrona cieplna budynków

    Od wielu lat rosną ceny energii i koszty eksploatacji budynków. Obniżenie przyszłych opłat za ogrzewanie jest jednym z istotnych elementów wyboru rozwiązań projektowych. Zużycie energii potrzebnej do ogrania budynków można ograniczyć nie tylko przez zmniejszenie strat ciepła, ale również przez zwiększenie zysków ciepła i ich wykorzystanie. Udział poszczególnych składników w bilansie cieplnym budynku podczas sezonu ogrzewczego jest różny i zależy w pierwszym rzędzie...

 • Okna dachowe ( połaciowe)

    Okna dachowe montowane w połaci dachu są bardzo często stosowanym rozwiązaniem szczególnie w projektach domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, projektach rezydencji oraz kamienic. Mogą one zastąpić lukarny. Nie zwiększają co prawda kubatury pomieszczenia, ale ich montaż, w porównaniu z konstruowaniem lukarny jest zdecydowanie prostszy i zazwyczaj nie ma potrzeby naruszania elementów konstrukcyjnych dachu. W porównaniu z przeszkleniami pionowymi okna dachowe - przy tej samej...

 • Okna drewniane

    Konstrukcje okien. Wprowadzone blisko 30 lat temu szyby zespolone umożliwiły masową produkcję okien o konstrukcji jedno-ramowej gdzie skrzydło jest ramą, w której osadzona jest wielokomorowa szyba zespolona. Pozostałe konstrukcje - na przykład okna skrzynkowe, pól-skrzynkowe, ościeżnicowe wykonują niektórzy producenci na specjalne zamówienie. Nietypowe podziały oraz wymiary i kształty obecnie nie są żadnym utrudnieniem. Poznański architekt wielokrotnie...

 • Okna oparte na profilach aluminiowych

    Profile okienne stosowane do wyrobu okien aluminiowych wykonuje się ze stopów aluminium, w których najczęstszymi dodatkami są magnez oraz krzem. Nie należy stosować aluminium na styku z materiałami takimi jak miedź czy mosiądz, drewnem o dużej zawartości garbników, wapnem i cementem przy dużej wilgotności gdyż mogą wchodzić z nimi w Ze względu na to, że współczynnik sprężystości aluminium jest zdecydowanie mniejszy od stali, projektując okna należy sprawdzać wielkość ugięć,...

 • Okna z profili PCV

    W zależności od rodzaju budynku, budżetu inwestora oraz wizji przestrzennej obiektu, którą kreuje architekt do zamykania otworów okiennych stosowane są różne rodzaje profili okiennych. Najczęściej obecnie stosowane i najłatwiejsze w dostępie są okna PCV Czynnikiem decydującym o ich doborze jest też ekonomia, gdyż profile z tworzywa sztucznego należą do najtańszych. Okna PCV są stosunkowo rzadko używane w obiektach użyteczności publicznej, wysokich budynkach biurowców oraz...

 • Okna – dobór wg parametrów technicznych

    Inwestor czy też architekt lub wykonawca dobierając okno, po za kształtem, podziałem i sposobem otwierania musi uwzględnić wiele innych parametrów technicznych. Najważniejszym z nich jest izolacyjność cieplna, którą charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U [W/m^K], którego maksymalne wartości - zależnie od rodzaju budynku, rodzaju pomieszczenia oraz strefy klimatycznej - podaje norma dotycząca ochrony cieplnej budynków. Kolejnym ważnym parametrem jest - Izolacyjność...

 • Izolacje dachów płaskich

    Wykonując izolacje dachów płaskich należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed oderwaniem przez siłę wiatru. Można to zrobić poprzez dociążenie dachu, przyklejenie lub mocowanie mechaniczne. Co więcej w budynkach powyżej 20 m należy każdorazowo wyliczyć siłę ssania wiatru dlatego w bardzo wysokich obiektach może okazać się konieczne zastosowanie kilku sposobów mocowania jednocześnie.   W przypadku zastosowania na dachach o spadku powyżej 2 % jako warstwy...

 • Płytki ceramiczne

    Wśród wielu materiałów wykończeniowych dla posadzek, których architekt używa wykonując projekty domów są płytki ceramiczne. Inwestor na etapie realizacji w trakcie doboru płytek powinien on zwrócić uwagę nie tylko na jej kolor, kształt czy fakturę ale również na dostosowanie parametrów technicznych do określonych warunków. Płytki zgodnie z normą EN-87 ze względu na na sposób nasiąkliwości oraz formowania podzielić można na trzy grupy. Do grupy pierwszej zaliczane są...