Jak wybrać projekt domu jednorodzinnego ?

By Admin|Sierpień 19, 2015|Oryginalne Projekty|0 comments

Po podjęciu decyzji dotyczącej budowy własnego domu jednorodzinnego, każdy inwestor stoi przed wyborem konkretnego projektu domu jednorodzinnego. Decyzja ta musi zostać poprzedzona szeregiem konkretnych analiz formalno-przestrzennych. Kryteria wyboru można podzielić na kilka zagadnień merytorycznych:

1. Uwarunkowania formalne
1080x593-2Przede wszystkim musimy zapoznać się z zapisami przepisów gminnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego naszej działki. Zagadnienie wydaje się proste w przypadku gdy gmina dysponuje obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Taki akt prawny określa warunki zabudowy oraz zagospodarowania infrastruktury. W tym wszystkie parametry fizyczne domów które będą budowane na danym obszarze. W skrajnie niekorzystnych warunkach Miejscowy plan może wykluczyć budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na danej działce. Jeżeli gmina nie dysponuje takim miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to należy wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy wydana po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej określi na podstawie sąsiedztwa możliwości zabudowy dla konkretnej działki lub jej fragmentu. Zasada wydawania warunków zabudowy jest dość prosta i sprowadza się do powtórzenia uśrednienia parametrów zabudowy znajdującej się na okolicznych działkach budowlanych. Wydając warunki zabudowy gmina kieruje się studium przestrzennym gminy ( oczywiście jeżeli takie studium zostało wcześniej opracowana).
Dysponując warunkami zabudowy oraz mapą zasadniczą do celów projektowych musimy skrupulatnie sprawdzić zgodność decyzji z wybranym przez nas projektem budowlanym domu. Przy czym należy zauważyć że sformułowania zawarte w tekście decyzji czy zapisach miejscowego planu bywają dość nieczytelne lub niejednoznaczne dla potencjalnego inwestora. Należy w tej sytuacji skorzystać z rady profesjonalisty ( architekta, kierownika budowy, planisty) w celu uniknięcia błędy w interpretacji tych zapisów.

2. Uwarunkowania przestrzenne i kompozycyjne
Wstępne dane dotyczące charakteru i wielkości budynku oraz czasami kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji można odczytać z warunków zabudowy lub zapisów planu miejscowego. Określą one bardzo ogólnie styl architektoniczny w jakim należy z uwagi na uwarunkowania krajobrazowe okolicy utrzymać projekt budynku. Należy przeprowadzić analizę potrzeb które będzie zaspokajał budowany przez nas dom. Przygotowanie listy pomieszczeń wraz z określeniem ich wielkości, wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi funkcjami w naszym domu pozwolą na określenie powierzchni użytkowej budynku i uświadamiają nam przybliżony koszt realizacji budynku. Można w tym zagadnieniu oprzeć się na przykładowym zestawieniu pomieszczeń z każdego z domów na stronie oryginalneprojekty.pl.

3. Kryteria terminowe
1080x593-3Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na określony metraż budynku oraz charakter zabudowy zgodny z warunkami zabudowy możemy przystąpić do wyboru konkretnego projektu ze strony oryginalneprojekty.pl. Oferta domów jest dość zróżnicowana i każdy powinien znaleźć dla siebie konkretne rozwiązanie projektowe. W przypadku gdyby określony dom np. Modice, Ignotus lub inny potrzebował wprowadzenia korekt na rzutach lub elewacji należy zapytać architekta który będzie adaptował projekt do warunków lokalnych czy planowane zmiany w dokumentacji nie powodują nadmiernej ingerencji w konstrukcję budynku, a przez to nadmiernie podniosą kosztów adaptacji projektu oraz kosztów realizacji. Najszybszą drogą uzyskania możliwości budowy jest wybranie projektu gotowego adaptacja przez lokalnego architekta. Każda zmiana powoduje wydłużenie tej procedury. Niemniej jest to i tak dużo szybsza droga niż zlecenie projektu indywidualnego.

4. Preferencje indywidualne
Jeżeli pomimo zapoznania się z ofertą strony oryginalneprojekty.pl nie znaleźli państwo dla siebie odpowiedniego projektu, to zapraszamy do kontaktu z bezpośredniego z projektantami naszej pracowni. Być może jesteśmy na etapie opracowania koncepcji domu który spełni państwa oczekiwania. Jeżeli nie to jest jeszcze możliwość opracowania projektu indywidualnego w którym zawarte będą wszelkie wytyczne Państwa dotyczącego wymarzonego domu. Takie rozwiązanie wymaga jednak sporego zaangażowania czasowego oraz merytorycznego zarówno ze strony projektantów jak i ze strony inwestora, a to niestety wpływa bezpośrednio na koszt opracowywanego projektu.

W artykule zostały opublikowane zdjęcia projektu SANA, który jest dostępny w naszej sprzedażny: http://oryginalneprojekty.pl/projekty/projekt-domu-sredniego-sana

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *