FAQ

 • Adaptacja projektu w pracowni oryginalneprojekty.pl

  W ramach oferty serwisu oryginalneprojekty.pl dostępna jest możliwość zamówienia pełnego projektu wraz z adaptacją. Koszt takiej adaptacji ustalany jest indywidualnie. W przypadku zamówienia opcji adaptacji projektu inwestor zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów: - aktualnej mapki sytuacyjnej wykonanej przez uprawnionego geodetę w 4 egzemplarzach - opinii geotechnicznej względnie badań gruntowych (do uzgodnienia z naszą pracownią) - zapewnień gestorów sieci o możliwości...

 • Czy można zamówić u państwa projekt indywidualny lub/oraz projekt wnętrz?

  Pracownia projektowa poza sprzedażą projektów dostępnych w serwisie oryginalneprojekty.pl zajmuje się wykonywaniem projektów indywidualnych w zakresie budownictwa jedno- i wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz projektów wnętrz. Warunki przyjęcia takiego zlecenia uzgadniamy indywidualnie.

 • Czy można zamówić u państwa projekt ze zmianami?

  Istnieje możliwość wykonania zmian w projekcie w ramach adaptacji projektu przez pracownię oryginalneprojekty.pl. zmiany w projekcie wiążą się z dodatkowymi kosztami, w przypadku znacznych zmian należy rozważyć zamówienie projektu indywidualnego gdyż wysokość opłat za korekty może przewyższyć wartość projektu indywidualnego. Warunki przyjęcia takiego zlecenia uzgadniamy indywidualnie.

 • Czy istnieje możliwość zwrotu projektu?

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić m.in. świadczenia o właściwościach...

 • Czy można zapoznać się z realizacją, któregoś z państwa projektów?

  Przedstawiane projekty są indywidualnie przygotowywane dla klientów strony oryginalneprojekty.pl. Równolegle z początkiem sprzedaży i realizacji obiektów będziemy wprowadzali galerię zdjęć z realizacji naszych domów.

 • W jaki sposób można zapoznać się z dokumentacją projektową?

  Informacje dotyczące ogólnych wymiarów i powierzchni zawarte są w kartach katalogowych dostępnych w serwisie oryginalneprojekty.pl Wglądu w projekt wzorcowy można dokonać w pracowni projektowej po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Przykładowy projekt domu Quadro

 • Jakich zmian można dokonać w projekcie?

  Autorzy projektu dopuszczają zmiany w projekcie dotyczące: - sposobu fundamentowania - podpiwniczenia obiektu - lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych - układu ścian działowych - materiałów wykończeniowych - sposobu prowadzenia instalacji wewnętrznych - kolorystyki budynku należy zwrócić uwagę, że wszystkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów projektu.

 • Kto może dokonać adaptacji projektu?

  Adaptacji projektu dokonuje uprawniony architekt oraz konstruktor, mając do dyspozycji projekt, oryginały mapek sytuacyjnych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego z klauzulą ostateczności, zapewnienia gestorów sieci o możliwości przyłączenia mediów oraz opinię geotechniczną dotyczącą możliwości posadowienia budynku. Serwis oryginalneprojekty.pl zawiera w swojej ofercie możliwość adaptacji projektu...

 • Jak dokonać zapłaty za projekt?

  Płatność za projekt można uiścić w formie gotówki przy odbiorze osobistym, u kuriera przy wyborze opcji kupna za pobraniem lub przelewem. Ile trwa realizacja zamówienia? Projekt wysyłany jest zazwyczaj do klienta najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, którego dokonujemy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zamówienia projektu.

 • Jak zamówić projekt?

  Dokładne instrukcje dotyczące zamawiania projektów znajdują się na podstronie „ jak zamówić”. Odnośnik znajduje się w górnym menu strony głównej oryginalneprojekty.pl.

 • Czy można uzyskać projekt w „odbiciu lustrzanym”?

  Tak, każdy z projektów posiada taką możliwość. Należy zwrócić uwagę, iż projekty oznaczone jako „nowe”, zamówione w odbiciu lustrzanym mogą posiadać wydłużony okres realizacji zamówienia.  

 • Jakie są całościowe koszty związane z projektem i uzyskaniem pozwolenia na budowę?

  Podstawowymi kosztami związanymi z procedurą ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę jest cena opracowania projektowego i adaptacji projektu. Niezależnie inwestor ponosi koszty wykonania mapek sytuacyjnych przez uprawnionego geodetę, koszty opinii geotechnicznej (badań gruntowych), koszty opinii o możliwości przyłączenia budynku do mediów przez gestorów sieci oraz koszty ewentualnego pełnomocnictwa (w przypadku gdy inwestor zleca ubieganie się o pozwolenie na budowę niezależnemu...

 • Czy wybrany projekt będzie pasował do mojej działki?

  Analizę możliwości adaptacji wybranego projektu do kształtu i wymiarów działki w zakresie gabarytów, przepisów prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinien wykonać projektant dokonujący adaptacji projektu. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zgodność gabarytów budynku oraz jego formy, funkcji, kolorystyki i materiałów wykończeniowych w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 • Co wchodzi w skład projektu?

  W zakres projektu wchodzi opracowanie w branżach: - architektonicznej, konstrukcyjnej, - instalacji sanitarnych wewnętrznych - instalacji co - instalacji elektrycznych wysoko i nisko prądowych wewnętrznych W zależności od wybranego projektu, jako opcja istnieje możliwość dołączenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej, solarnej, kominka z płaszczem wodnym, i kosztorysu w formie cyfrowej. Niektóre z opracowań opcjonalnych można nabyć za dodatkową opłatą. Projekt dostarczany jest w...

 • Czy zakup projektu oraz złożenie go we właściwym urzędzie wystarczy do uzyskania pozwolenia na budowę?

  Opracowanie projektowe wykonane w 4 egzemplarzach stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę po uprzedniej adaptacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe (architekt, konstruktor). Adaptację projektu można zamówić w pracowni oryginalneprojekty.pl lub zlecić niezależnemu architektowi. Do wykonania adaptacji potrzebne są aktualne mapki zasadnicze wykonane przez uprawnionego geodetę, oryginał wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania...