Adaptacja projektu w pracowni oryginalneprojekty.pl

W ramach oferty serwisu oryginalneprojekty.pl dostępna jest możliwość zamówienia pełnego projektu wraz z adaptacją. Koszt takiej adaptacji ustalany jest indywidualnie. W przypadku zamówienia opcji adaptacji projektu inwestor zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów:
- aktualnej mapki sytuacyjnej wykonanej przez uprawnionego geodetę w 4 egzemplarzach
- opinii geotechnicznej względnie badań gruntowych (do uzgodnienia z naszą pracownią)
- zapewnień gestorów sieci o możliwości przyłączenia mediów
W ramach adaptacji możliwe są zmiany w projekcie, koszt takich zmian uzależniony jest od ich ilości i każdorazowo uzgadniany.