Czy istnieje możliwość zwrotu projektu?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić m.in. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W przypadku zakupionych Towarów, zwrot nie zostanie przyjęty i jest niemożliwy gdy zostaną usunięte oryginalne plomby zabezpieczające Towar. Ich usunięcie świadczy o wykorzystaniu praw autorskich przysługujących Sprzedającemu. Zwrotowi nie może podlegać również kosztorys inwestorski w dostarczany w formie elektronicznej nie zabezpieczony przed kopiowaniem.
Zwrot możliwy jest w przypadku niezaistnienia naruszeń opisanych wyżej. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jakie sprzedający ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym lub mailem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do sprzedającego przed dokonaniem zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Zwrot następuje maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie 10 dni od odbioru towaru. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.