Jakich zmian można dokonać w projekcie?

Autorzy projektu dopuszczają zmiany w projekcie dotyczące:
- sposobu fundamentowania
- podpiwniczenia obiektu
- lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych
- układu ścian działowych
- materiałów wykończeniowych
- sposobu prowadzenia instalacji wewnętrznych
- kolorystyki budynku
należy zwrócić uwagę, że wszystkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów projektu.