Kto może dokonać adaptacji projektu?

Adaptacji projektu dokonuje uprawniony architekt oraz konstruktor, mając do dyspozycji projekt, oryginały mapek sytuacyjnych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego z klauzulą ostateczności, zapewnienia gestorów sieci o możliwości przyłączenia mediów oraz opinię geotechniczną dotyczącą możliwości posadowienia budynku.
Serwis oryginalneprojekty.pl zawiera w swojej ofercie możliwość adaptacji projektu po uprzednim uzgodnieniu indywidualnym tego zlecenia.