Projekty domu jednorodzinnego

W zależności od warunków narzuconych przez gminę w decyzji o WZ lub w zapisach MPZP, a także cen nieruchomości w zakresie form budownictwa jednorodzinnego wyróżniam kilka układów.
Domy jednorodzinne wolno stojące - to najczęściej występujący układ na działce. Stosowany jest on zazwyczaj tam gdzie ceny działek są relatywnie niskie, lub standard zabudowy bardzo wysoki. Domy te są zupełnie niezależne zarówno pod względem zabudowy sąsiadującej jak i zasilania w media. Przy projektowaniu domu jednorodzinnego wolno stojącego architekt ma stosunkowo dużą dowolność ograniczoną jedynie przez zapisy prawa i własną wyobraźnię.
W tej konwencji powstała większość projektów dostępnych w naszej pracowni.
Następnym przykładem jest zabudowa jednorodzinna bliźniacza.
Jest ona stosowany w przypadku działek o mniejszej powierzchni, bliżej centrum miast gdzie ceny parceli są wyższe. Niebezpieczeństwem, które pojawia się przy planowaniu takiej formy zabudowy jest różna wrażliwość estetyczna inwestorów planujących inwestycję lub dystans czasowy przy wznoszeniu domów. Zdarza się, że pomimo podobnej kubatury, wysokości architektura obu członów budynku jest bardzo zróżnicowana prowadząc do dużych dysonansów.
Warto zatem decydując się na ten styl budownictwa wybrać wspólny projekt i rygorystycznie trzymać się zgodności estetycznej.
Rozważając projekty domów jednorodzinnych bliźniaczych warto zapoznać się z projektem Duplex - dostępnym na stronie naszej pracowni projektowej.
Kolejnymi typami zabudowy są domy szeregowe i atrialne. Zarówno jedne jak i drugie są planowane w miejscach gdzie ceny działek są bardzo wysokie. Wskaźnik zabudowy jest stosunkowo wysoki pozostawiając powierzchnię biologicznie czynną równą lub niższą powierzchni zabudowy domu. Projekty domów jednorodzinnych szeregowych cechuje układ, w którym ściany szczytowe stykają się ze sobą. Domy atrialne to takie, które stykają się ze sobą dwoma lub trzema ścianami pozostawiając ogrody obudowane w formie patio.