Projekt gotowy domu - kryteria wyboru

Dobór odpowiednich projektów gotowych domów wydaje się być prostym zadaniem. Jednak po przejrzeniu pierwszych kilku katalogów pojawiają się pierwsze dylematy, zazwyczaj dotyczące kwestii estetycznych i funkcjonalnych. Dlatego aby być pewnym świadomego i właściwego wyboru należy kierować się kilkoma zasadami.

 1. Zapoznanie się z mapą geodezyjną działki. Przeanalizować należy przede wszystkim wymiary długości i szerokości, rzędne wysokościowe, odległości od mediów oraz ewentualne przejścia tras instalacji przez posesję.
  W prosty sposób można wyznaczyć tym samym obszar możliwej zabudowy oraz wymiary budynku. Odległość od frontowej granicy działki to zazwyczaj 5m, jednak szczegółowych danych dostarczy decyzja o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  Odległość od działek sąsiednich to 4m w przypadku ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3m dla ścian pełnych.
  W przypadku każdego projektu naszej pracowni oryginalneprojekty.pl można zapoznać się z rysunkiem planu zagospodarowania, który określa minimalne wymiary działki dla konkretnego projektu gotowego domu.
 2. Kolejną zasadą jest rzetelne odczytanie zapisów decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowych danych w tym zakresie dostarczą dwa niezależne opisy w sekcji artykuły na stronie oryginalneprojekty.pl
  http://oryginalneprojekty.pl/artykuly,miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-a-decyzja-o-warunkach-zabudowy
  http://oryginalneprojekty.pl/artykuly,roznica-miedzy-decyzja-o-warunkach-zabudowy-studium-zagospodarowania-przestrzennego-a-miejscowym-planem-zagospodarowania-przestrzennego.
 3. Trzecim elementem mającym znaczenie dla wyboru projektu gotowego domu jest analiza układu działki względem stron świata. Także w tej kwestii pomocny będzie artykuł z naszej strony
  http://oryginalneprojekty.pl/artykuly,usytuowanie-budynku-wzgledem-stron-swiata.

Wybierz własny gotowy projekt domu 

Dopiero po przeanalizowaniu powyższych parametrów dotyczących wymiarów, zapisów wytycznych gminy wydającej decyzję o WZ lub uchwalającej MPZP oraz układu względem stron świata należy przystąpić do wyboru odpowiedniego projektu.

Przy opracowaniu naszych projektów - zespół architektów kierował się zasadami utylitaryzmu w zakresie kubatury domów tak by dopasować ich kształty do jak największej ilości standardowych wymiarów działek. Ponadto wśród projektów pojawiają się takie przeznaczone zarówno na działki o układzie zbliżonym do kwadratu jak i te wydłużone.

Zapraszamy do współpracy!